Vijf minuten-88x62 Info over doelgroep, prijs, aanmelding en documentatiemateriaal. 50

Informatie en voorwaarden

Doelgroep
De Nationale Praktijkdag Sport en Onderwijs is bedoeld voor iedereen die in de buurt, het onderwijs of de sport betrokken is bij de uitvoering van lokaal sportaanbod. Voor vakdocenten Lichamelijke Opvoeding, combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches, verenigingsmanagers maar ook voor (staf)medewerkers van sportbonden, sportservicebureaus, onderwijsorganisaties, gemeenten en kinderopvangorganisaties.

Documentatiemateriaal
Bij aankomst ontvangt u een informatieset. Daarnaast ontvangt u de publicatie die rond ditzelfde thema rond die datum verschijnt.

Prijs
Deelname aan de Nationale Praktijkdag Sport en Onderwijs kost € 50,- excl. btw per persoon, te voldoen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. Dit bedrag is inclusief informatiemateriaal, publicatie, lunch en netwerkborrel. Tevens ontvangt u op de dag zelf een voucher die u gedurende de dag kunt inwisselen voor een sportkennismakingsmap, met sportlessen van een door u te kiezen tak van sport (t.w.v. € 30,-).

KledingadviesVanwege de interactieve opzet van de dag en de mogelijkheid om actief mee te doen in de diverse parallelsessies, adviseren wij u sportkleding te dragen.

Aanmelding
Voor uw inschrijving kunt u gebruikmaken van het digitale inschrijfformulier. U kunt zich ook telefonisch inschrijven via 030 707 30 70 of mail alle gevraagde gegevens naar conferences@sportsmedia.nl. Na ontvangst van uw aanmelding stuurt Arko Sports Media u een bevestiging met een factuur voor de kosten van deelname. Eén tot twee weken voor de praktijkdag ontvangt u per e-mail de laatste informatie en een routebeschrijving naar de locatie.

AnnuleringIndien u onverhoopt verhinderd bent, kan iemand anders uw plaats innemen. Bij annulering tussen vier en twee weken voor de bijeenkomst brengt Arko Sports Media € 15,- voor administratiekosten in rekening. Indien u annuleert binnen twee weken voor de bijeenkomst wordt de volledige deelnameprijs in rekening gebracht. Plaatsvervanging en annulering dienen altijd schriftelijk te gebeuren.

Organisatie
De Nationale Praktijkdag Sport en Onderwijs is een initiatief van NOC*NSF en de diverse deelnemende sportbonden. De logistieke organisatie en het congressecretariaat worden verzorgd door Arko Sports Media.

Wijzigingen
NOC*NSF behoudt zich nadrukkelijk het recht voor wijzigingen in het programma door te voeren, indien omstandigheden daartoe aanleiding geven. Ook behouden zij zich het recht om zonder opgave van redenen de praktijkdag te annuleren. In dit laatste geval worden de reeds betaalde deelnamegelden terugbetaald.

Mailing en adressenbestand
Uw naam- en adresgegevens worden gebruikt voor het toezenden van informatie en aanbiedingen van producten en diensten van NOC*NSF, betrokken bonden en aan hen gelieerde bedrijven. Indien u geen prijs stelt op deze informatie verzoeken wij u dit schriftelijk te melden bij Arko Sports Media, Afdeling Adresregistratie, Antwoordnummer 2638, 3430 VD Nieuwegein.

Aanmelden


Datum: 11 mei 2012
Tijd: 9.00-16.30 uur
Lokatie: KNVB, Zeist 

Informatie en voorwaarden 

Inschrijfformulier