Sport en onderwijs, een winnende combinatie?!

Het op jonge leeftijd eigen maken van sport en bewegen legt de basis voor vitale burgers die een leven lang actief blijven. Door een nauwe samenwerking tussen sportverenigingen, sportbonden, onderwijs en andere instellingen actief in de buurt, kunnen we veel kinderen boeien voor en binden met sport. Hoe kunt u sportaanbod creëren dat aansluit op de behoefte van jongeren en die daarnaast ook jongeren aanspreekt die nog onvoldoende sporten of geen lid zijn van een sportvereniging? Hoe kunt u sportaanbod creëren dat past in hetgeen in de 'schoolse setting' aangeboden wordt en dus aansluit op de lesprogramma’s van de scholen? Of hoe kunt u sportaanbod creëren dat plaatsvindt op de tijdstippen dat het onderwijs de grootste vraag heeft, dus vooraf, tijdens of direct aansluitend op de schooltijden of lestijden?

Juist deze thema’s komen aan bod tijdens de Nationale Praktijkdag Sport en Onderwijs waarop u kennis maakt met de verschillende sportlessen die door sportbonden zijn ontwikkeld en in de praktijk hun succes hebben bewezen. Een boeiende dag van horen, zien en beleven! Een dag van denken, doen en verbinden!
Het belangrijkste onderdeel van het programma vormen de praktische parallelsessies die in drie rondes plaatsvinden. Ook zijn er een vijftal theoretische sessies waaruit u kunt kiezen.

Aanmelden


Datum: 11 mei 2012
Tijd: 9.00-16.30 uur
Lokatie: KNVB, Zeist 

Informatie en voorwaarden 

Inschrijfformulier